REMIT
EN PL

REMIT – Pilne Komunikaty Rynkowe PKN ORLEN S.A.

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 1227 / 2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r.w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT)oraz wytycznymi Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) PKN ORLEN S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące planowanych i nieplanowanych odstawień jednostek wytwórczych, a także planowanych i nieplanowanych zmniejszeń zużycia energii elektrycznej i gazu ziemnego.

UWAGA: W przypadku problemów z wyświetleniem się informacji na stronie http://www.remit.orlen.pl/, ważne komunikaty rynkowe dla energii elektrycznej zostaną opublikowane na stronie: http://gpi.tge.pl oraz http://www.pse.pl/index.php?modul=21&id_rap=42